VÄGSKÄL 2022
konstutställning - kulturmöte i Leksand

LEKSANDS KULTURHUS 15/10 -12/11 2022
REFLEXION
VÄGSKÄL 1997-2022
konsten mot kriget och tyranni!VÄGSKÄL
1997-2022

25 ÅR


MER OM KOMMANDE PROGRAM:
https://www.leksand.se/medborgare/uppleva-och-gora/kultur/leksands-kulturhus/museum/


VÄGSKÄL 2022

LEKSANDS KULTURHUS
15/10 - 12/11 2022

VERNISSAGE
Lördag den 15/10 kl 12

 

 

Vägskäl 2022 -Reflexion

Årets tema: Reflexion
Konsten mot kriget och tyranni!

Sedan 1997 pågår projektet Vägskäl i Leksand, en mötesplats för konstskapare från olika delar av världen med utställningar, workshops och kulturaftnar med film, dans, föredrag, musik och poesi. Projektets syfte är att exponera olikartade, nya konstriktningar, lokalt och internationellt och att bygga broar mellan olika traditioner och låta olika genrer berika varandra.
Under 25 år har vi haft fantastiska samarbeten med svenska och internationella konstnärer och visat verk av mer än 1000 konstnärer och elever från konstskolor, här i Leksand , men också på andra ställen i Sverige, Europa och Japan.
Vägskäl markerar en plats där människor möts, men också en punkt som erbjuder nya vägar, avdramatiserar konst och skapar forum för diskussion och reflektion runt konstfrågor.

Fred och framtid byggs genom kulturella möten och kontakter från människa till människa, över kulturella och etniska gränser, inte genom bomber, krig och utsvältning.
Vi hoppas att vi, med vår lilla kulturella mission, har bidragit till detta och att konst som vi har visat har lyst med en stark protest mot krig och diktaturer och bidragit till en friare människa.

Årets tema: Reflexion
Konsten mot kriget och tyranni!
Konsten är död!
Döden är också i livet!
Länge leve konsten!
Utställningen och trycka katalogen tillägnas till minnet av Vägskäls eldsjälar: Robert Jacobson, Dag
Franzén, Rolf Engberg, Karin Stigsdotter Uusma, Sune Björklöf, Inge Jonsson, Torbjörn Testad, Irene
Grahn, Lena Karlén, Mieke Heybroek, Ulysse Plaud (Leksand), Kenth Boholm, Roland Backlund, Lena
Karlén (Dalarna), Milan Pesic (Montenegro), Bosko Karanovic (Serbien), Tomislav Lerotic (Kroatien)
och andra medarbetare som har slocknat för alltid.
Vi har gjort mycket men inte allt! Vägskäls saga närmar sig till sina sista verser men jag hoppas på en
etablering av nya friska konstprojekt i Dalarna.
Ett gigantiskt stort TACK till alla som har hjälpt till och gjort Vägskäl möjlig!
Jovica Marceta
Vägskäl

Katalog -PDF
Kontakt:
Vägskäl, Leksands kulturhus, Jovica Marceta,
0247 80242, jovica.marceta@leksand.se

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEKSANDS KULTURHUS 17/10 2020 - 16/1 2021
Öppett: on - fr. 11 - 17, lör 11 - 14
Tel. 0247 80 245
www.leksand.se, www.vagskal.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 

Ett stort tack till:
Utställande konstnärer och alla andra som har hjälpt till med utställningens produktion .

Jovica Marceta , Vägskäl, Leksand,nov 201,
Leksands kommun - Kulturhuset, Vägskäl,
793 80 Leksand, Sweden www.vagskal.se

 

VägSkäl - Leksands kulturhus
Leksands kommun
793 80 Leksand Sverige
www.vagskal.se till Vägskäl
+ 46 ( 0)70 54 74 683
/ + 46 247 80 242

Tillbaka till konst Tillbaka till startsida