VÄGSKÄL 2009
konstutställning - kulturmöte i Leksand
Leksands Kulturhus
17/10- 14 /11

UNG GRAFIK

VÄGSKÄL
1997-2009

12 ÅR

Årets tema är UNG GRAFIK. Till konstmöte i Leksands
har vi bjudit in unga grafiker från Falun, Zakho - Irak,
Split - Kroatien, Cacak - Serbien, Prijedor - Bosnien och Hercegovina och Podgorica -Montenegro.

 

Utställningen invigs den 17 okt kl. 12.00 av Ahmed Modhir chef för Falu Konstgrafiska Verkstad.

Musik: MAURITZ AGNAS KVINTETT, unga jazzlöften

 


 

Sedan 1997 pågår ett projekt Vägskäl i Leksand, en mötesplats för konstskapare från olika delar av världen med utställningar, workshops och kulturaftnar med film, dans, föredrag, musik och poesi. Projektet är ett samarbete mellan Leksands kommun Kultur- och Fritidsförvaltning, Leksands Folkhögskola, Leksands Konstsällskap och Konstkonsulenten - Landstinget Dalarna. Projektets syfte är att exponera olikartade, nya konstriktningar, lokalt och interntionellt och att bygga broar mellan olika traditioner och låta olika genrer berika varandra. Samtidigt vill vi öppna publikens ögon för mångfalden i konsten och göra Leksand, Kulturhuset och Folkhögskolan till en levande mötesplats under några veckor.
Fred och framtid byggs genom kulturella möten och kontakter från människa till människa, över kulturella och etniska gränser, inte genom bomber, krig och utsvältning. Årets tema är UNG GRAFIK. Till konstmöte i Leksands har vi bjudit in unga grafiker från Falun, Zakho - Irak, Split - Kroatien, Cacak
- Serbien, Prijedor - Bosnien och Hercegovina och Podgorica -Montenegro.

Kommissarier: Dag Franzén och Jovica Marceta
(”… Vägskäl markerar en plats där människor möts. Men också en punkt som erbjuder nya vägar …” Inge Jonsson vid Vägskäls Invigningen 2002)


CROSSROADS 2009 Art Exhibition – Cultural meeting in Leksand
For the twelve years in a row, the project “Cross Roads” is taking place in Leksand. It is a meeting place for artists from different parts of the world incorporating exhibitions, workshops and cultural evenings with film, dancing, lectures, musicand poetry.
It is an art project between the cultural department of the local authorities in Leksand, Folkhögskola (high school) and Leksands Konstsällskap (art association).
The aim of the project is to give exposure to various, new movements in art, locally and internationally. Also to build bridges between different traditions and let varying genres enrich one another. At the same time, we wish to open the eyes of the general public for the variety of the arts and to turn Leksand, Kulturhuset and
Folkhögskolan into living meeting places for a few weeks.
Peace and future are built through cultural encounters and contacts man to man,across cultural and ethnical borders, not by bombs, war and starvation.

This year´s theme is Young Graphic, meeting and exchange with Graphic centres of Falun/Sweden,
Zakho/Kurdistan,Iraq, Split/Croatia, Cacak/Serbia, Prijedor/Bosnia and Podgorica/Montenegro.

Curators: Dag Franzén and Jovica Marceta

 

 


Katalog i PDF

 

 


Ett stort tack till:
Utställande konstnärer, Konstkonsulenten Dalarna
Landstinget, Ahmed Modhir, Awni Sami, Tomislav Lerotic,
Edvin Dragicevic, Sinisa Radulovic, Daniel Mikic,Tomas Nylen,Leksandsbröd AB, Leksands Sparbank,
Leksands Folkhögskola,

 

VägSkäl Leksands kulturhus, Box 303,
793 27 Leksand Sverige
www.vagskal.se till Vägskäl
+ 46 ( 0)70 54 74 683
/ + 46 247 80 242

Tillbaka till konst Tillbaka till startsida