VÄGSKÄL 2008
konstutställning - kulturmöte i Leksand
Leksands Kulturhus
27/9 - 08/11
SÄR ART
genuin naivismVÄGSKÄL
1997-2008

11ÅR

 

Jan Bacur
Marija Balan
Miroslav Barbatovic
Ilija Bosilj
David Engström
Zuzana Halupova
Jan Husarik
Martin Jonas
Jan Knjazovic
Milovan Lazarevic
Milos Lazic
Mijo Mijuskovic
Dobrosav Milojevic
Verner Molin
Franjo Mraz

Zivotin Nikolic
Lars J-son Nutti
Lars Pirak
Florika Puja
Milan Rasic
Maj Doris Rimpi
Voja Stanic
Dragisa Stanisavljevic
Jan Strakusek
Maj Ström
Wille Toors
Odrej Venjarski
Jan Venarski
Miroslav Zivkovic

 

Sedan 1997 pågår ett projekt Vägskäl i Leksand, en mötesplats för konstskapare från olika delar av världen med utställningar, workshops och kulturaftnar med film, dans, föredrag, musik och poesi. Projektet är ett samarbete mellan Leksands kommun Kultur- och Fritidsförvaltning, Leksands Folkhögskola, Leksands Konstsällskap och Konstkonsulenten - Landstinget Dalarna. Projektets syfte är att exponera olikartade, nya konstriktningar, lokalt och interntionellt och att bygga broar mellan olika traditioner och låta olika genrer berika varandra. Samtidigt vill vi öppna publikens ögon för mångfalden i konsten och göra Leksand, Kulturhuset och Folkhögskolan till en levande mötesplats under några veckor.
Fred och framtid byggs genom kulturella möten och kontakter från människa till människa, över kulturella och etniska gränser, inte genom bomber, krig och utsvältning. Årets tema är Sär Art - Genuin naivism. Konst gjord med hjärta, rolig och icke spekulativ. Konst som sprider glädje, tänjer gränserna, visar att allt är möjligt i konsten och som besjälar med själ.

Kommissarier: Dag Franzén och Jovica Marceta
(”… Vägskäl markerar en plats där människor möts. Men också en punkt som erbjuder nya vägar …” Inge Jonsson vid Vägskäls Invigningen 2002)


CROSSROADS 2008 Art Exhibition – Cultural meeting in Leksand
For the twelve years in a row, the project “Cross Roads” is taking place in Leksand. It is a meeting place for artists from different parts of the world incorporating exhibitions, workshops and cultural evenings with film, dancing, lectures, musicand poetry.
It is an art project between the cultural department of the local authorities in Leksand, Folkhögskola (high school) and Leksands Konstsällskap (art association).
The aim of the project is to give exposure to various, new movements in art, locally and internationally. Also to build bridges between different traditions and let varying genres enrich one another. At the same time, we wish to open the eyes of the general public for the variety of the arts and to turn Leksand, Kulturhuset and
Folkhögskolan into living meeting places for a few weeks.
Peace and future are built through cultural encounters and contacts man to man,across cultural and ethnical borders, not by bombs, war and starvation.

This year´s theme is Genuin Naive art. Art created with spirit, amusing and none speculative. Art which spreads joy, stretches limits,shows that everything is possible and heartens with heart.

Curators: Dag Franzén and Jovica Marceta

 

 


Naiv konst från Serbien
Mellan dröm och vaka

Det skulle vara svårt att definiera de konstnärernas skapande, vilka vi kallar naiva, söndagsmålare, instinkt-målare, målare av hjärtat eller moderna primitivister, inom ramen för befintliga konstteoretiska studier och föreställningar. Om vi trots allt skulle önska definiera deras förhållande till skapande,
skulle vi kunna säga - att de är i huvudsak bundna vid människan och naturen, och att de målar så som de känner; spontant och okonstlat.
Till skillnad från andra länder, där de naiva konstnärerna är enstaka individer, visar sig naiva konsten i Serbien i en alldeles speciell form med uppkomsten
av grupper eller “skolor” av bönder- målarna i olika serbiska byarna. Orsaken till ett sådant t.o.m. massartat gruppfenomen får man söka i byars århundrades gamla patrialkala levnadsätt, vilket i vår tid fullkomligt försvinner.
Men inte bara det.
Viktig karakteristik som skiljer serbiska naivister från alla andra världens naiva målare är att serbisk naiv konst är mångkurturella eftersom bondekonstnärer
är från olika etniska grupper som bor i Serbien (serber, kroater, slovaker, rumäner, ungrare), och bland dem är många kvinnliga målare. Bondemålare från
byarna Oparic, Kovacica eller Uzdin är berömda över hela världen. Olika kulturella och etniska bakgrunder under vilka dessa grupper uppstått och utvecklats, ledde till en differentiering inom den naiva ramen och uppkomsten av självständiga stilformer.
Den serbiska naiva konsten har från början främst varit bunden till en liten pittoresk by nära Jagodina, som heter Oparic. Hela område har rika kulture-llatraditioner: den medeltida serbiska kyrkan väggmålningar och ikoner, likaväl som den serbiska folkkonsten har här mycket starka traditioner.
Där den unga bonden Janko Brasic började att måla sina bilder 1934 med händelser och bruk ur byns liv. Han målade av allt omkring sig: arbete på fälten,
byfester, krogslagsmål, bröllop, begravning, en lång rad psykologiskt trovärdiga porträtt, händelser ur serbisk historia, osv. Snart började några andra bönder från Oparic, men även bönder från, mer eller mindre kringliggande byar började måla under inflytande av Brasic. De mest kända bland dem är: Jeftovic, Rasic, Milojevic, Zivkovic, Sirkovic, Nikolic …
Andra gruppen med slovakisk etnisk bakgrund utvecklade sin konst i byn Kovacica. De målar från 1952 sina sagolika tavlor inspirerade av slovakiska folkloren. Alla som är intresserade av naiv konst har hört talas om: Jonas, Halupova, Knjazovic, Povoljni, Husarik och för många andra.
Till skillnad från bondemålarna från Oparic, hos vilka man känner en längtan till individualism, har målarna från Kovacica en fastare gemensam konststil.
Den yttrar sig främst i de rika, levande färgerna, vilka de hämtar från de slovakiska folkliga vävnaderna. De målar sina sagolika bilder med lyrisk och barnslig glädje, och tavlor speglar deras by genom en optimistisk livssyn. De använder ofta sina drömmar för att skapa.
“Uzdinska gruppen” består, till skillnad från de föregående, av bondekvinnormålare. De bor i den banatska byn Uzdin, och är av rumänskt ursprung. Den
traditionella folkkonsten, särskilt vävning och broderi, är här fortfarande starkt levande. Vardagens arbete vid vävstol eller broderbåge har utövat inflytande på de uzdinska målarinnornas stilutforming. Deras tema är, som hos övriga naivakonstnärer, bundna vid människan i naturen och med byns vardagsliv. Mest kända bland de kvinnliga målare är: Maran, Balan, Puje, Motorezesku, Oncu och andra. En gammal sanning säger: “En bild säger mer än tusen ord”. Javisst, men naiva bilder säger, ju, mycket mer än tusen ord! Naiv konst från Serbien väcker positiva och poetiska känslor. Bondekonstnärer lägger inte någon vikt vid perspektiv eller anatomi, men deras tavlor sprider en mänskligare livssyn, ofta med frisk humor. I dessa muntra skildringar finns även något av folkets visdom. Man känner kärlek och glädje inför dess pittoreska, ibland tvådimensionella berättelser, och dessa väcker mångas intresse för den naiva konsten.
Men det är inte allt.
Vi vet att konst har ett eget budskap. Till den klassiska stora konsten är det bland andra en estetisk upplevelse. Naiv konst berättar om byn, om dess dagliga händelser eller om gamla seder, rotade i dess folk sedan århundraden, om lokaltraktens människor och deras mentaliteter, vanor och liv. Men även om det tematiskt är bundet vid en viss omgivning, bryter naivt måleri igenom det lokala intresset och får en universell karaktär. Detta är den naiva konstens betydande kulturella och pedagogiska värde och viktigaste budskap: Att skydda folkens gamla traditioner och kulturella identitet -eller att skydda det gamla från nutid - för framtid. Naiva tavlor berättar sina olika historier på ett vänligt och varmt sätt, och dessa meddelanden bygger virtuella broar mellan olika kulturer.

Aleksandar Djordjevic
samlare - konstvetare
email: alexandia@spray.se

 

 
Maj Ström
070 471 16 16, maj.strom@swipnet.se

 Verner Molin
Mörksuggenfonden Rättvik

 


David Engström
mörksuggenfonden Rättvik

 

 

 

 

 


Maj - Doris Rimpi
070 525 20 24

 

 

 


 


Lars Pirak
070 374 52 23, mikael.pirak@jokknet.se

 

 

 

 

 


Wille Toors
0280 711 09, Pl 1468, 782 23 Malung

 

 

 

 
Lars J-son Nutti
0973 101 68, Box 20, 902 60 Porjis

 

 

 


Miroslav Zivkovic
Aleksandar Djordjevics samling


 


Ilija Bosilj
Aleksandar Djordjevics samling

 

 

 

 

 


Jan Knjazovic
Aleksandar Djordjevics samling

 

 

 


 


Voja Stanic
Aleksandar Djordjevics samling

 


Martin Jonas
Aleksandar Djordjevics samling

 Zuzana Halupova
Aleksandar Djordjevics samling

 


Miroslav Barbatovic
Aleksandar Djordjevics samling

 
Milan Rasic
Aleksandar Djordjevics samling

 

 

 

 

 

 


Milos Lazic
Aleksandar Djordjevics samling

 

 

 

 

 


Jan Bacur
Aleksandar Djordjevics samling 

 

 

 


Franjo Mraz
Aleksandar Djordjevics samling 

 


Ondrej Venjarski
Aleksandar Djordjevics samlingFlorika Puja
Aleksandar Djordjevics samling
Milovan Lazarevic
Aleksandar Djordjevics samling
Dobrosav Milojevic
Aleksandar Djordjevics samling 
Dragisa Stanisavljevic
Aleksandar Djordjevics samling 

 

 

 


Mijo Mijuskovic
85 000 Sutomore, Montenegro, + 382 69 037 056Ett stort tack till:
Utställande konstnärer, Aleksandar Djordjevic, Konstkonsulenten Dalarna
Landstinget, Leksandsbröd AB, Leksands Sparbank, Nordea, Leksands Folkhögskola, Dalarnas museum

 

VägSkäl Leksands kulturhus, Box 303,
793 27 Leksand Sverige
www.vagskal.se till Vägskäl
+ 46 ( 0)70 54 74 683
/ + 46 247 80 242

Tillbaka till konst Tillbaka till startsida