VÄGSKÄL 2007
konstutställning - kulturmöte i Leksand
Leksands Kulturhus
14/9 - 13/10


VÄGSKÄL
1997-2007

10 ÅR
Bengt Arkö
Channa Bankier
Kent Boholm
Björn Brusewitz
Ilija Branko Buric
Rune Claesson
Cecilia Frisendahl
Radomir Knezevic
Bo E Lundqvist
Suzanne Nessim
Christina Olivecrona
Jovan Rakidzic
Yngve Svedlund
Eva Zettervall

Vägskäl
1997- 2007
eller att ta emot
och ge kultur

10 års jubileum

*Projektet Vägskäl har som grundidé möte med människor och kulturer, med målet att ömsesidigt berikas. Att ha tillgång till flera kulturer anser vi
vara något värdefullt som utvecklar människan, då hon tar emot av andra kulturer och ger av sin egen.
I boken “Möten med Sverige” skriver Jon Milos “Att äga fler kulturer innebär inte att man förlorar sin egen identitet utan att den förstärks”.
Under diskussionen om kulturens roll och kraft som brobyggare mellan nationer och kulturer formulerade vår gäst från Serbien, Mehmed Slezovic, kulturens roll på ett träffande sätt: “En kultur strider aldrig mot en annan kultur. Den bekämpar bara okultur.”

*Ena sidan av ramen Vägskäl i Leksand är snickrad på 80-talet med föreningen “SomFolk” (solidaritet mellan folken). Den andra med filmen
“Det finns en blå flod” och musikalen “Ett avlägset land” och andra soaréer som Multikulturella föreningen ordnade på 90-talet. De flöt år 1997
ihop i dagens Vägskäl. Den fjärde sidan av Vägskäls -ramen har vi snickrat varje år tio år i rad.

*Med stor energi, entusiasm, kärlek och starka muskler har konstnärer, musikanter, poeter, fotografer, dansare … alla slags kulturarbetare,
frivilliga och villiga medarbetare gungat Vägskäls vagga. Genom små droppar och ringar på vattnet har idén kommit alltifrån Shu Min till det
avlägsna Taiwan, från Aliki till Grekland, till Serbien, till Montenegro, Bosnien, Tyskland, Italien, Frankrike och Belgien … och förstås till Mora,
Falun och Smedjebacken. Genom samarbete med många och villiga bidrag från våra sponsorer har missionen varit möjlig.

*Vi har gjort mycket men inte allt!
(”… Vägskäl markerar en plats där människor möts. Men också en punkt som erbjuder nya vägar …” Inge Jonsson vid Vägskäls Invigningen 2002)

Jovica Marceta
Vägskäl – kulturmöte
i Leksand, Sverige
i september 2007

 

Sedan 1997 pågår ett projekt Vägskäl i Leksand, en mötesplats för konstskapare från olika delar av världen med utställningar, workshops och kulturaftnar med film, dans, föredrag, musik och poesi. Projektet är ett samarbete mellan Leksands kommun Kultur- och Fritidsförvaltning, Leksands Folkhögskola, Leksands Konstsällskap och Konstkonsulenten - Landstinget Dalarna. Projektets syfte är att exponera olikartade, nya konstriktningar, lokalt och interntionellt och att bygga broar mellan olika traditioner och låta olika genrer berika varandra. Samtidigt vill vi öppna publikens ögon för mångfalden i konsten och göra Leksand, Kulturhuset och Folkhögskolan till en levande mötesplats under några veckor.
Fred och framtid byggs genom kulturella möten och kontakter från människa till människa, över kulturella och etniska gränser, inte genom bomber, krig och utsvältning.
För ”Vägskäl” 2007 har vi bjudit in konstnärer från Sverige, Bosnien, Serbien, och Montenegro.
Årets tema är Tunga tecknare

Kommissarier: Dag Franzén och Jovica Marceta

 

 
CROSSROADS 2007 Art Exhibition – Cultural meeting in Leksand

For the nine year in a row, the project “Cross Roads” is taking place in Leksand. It is a meeting place for artists from different parts of the world incorporating exhibitions, workshops and cultural evenings with film, dancing, lectures, musicand poetry.
It is an art project between the cultural department of the local authorities in Leksand, Folkhögskola (high school) and Leksands Konstsällskap (art association).
The aim of the project is to give exposure to various, new movements in art, locally and internationally. Also to build bridges between different traditions and let varying genres enrich one another. At the same time, we wish to open the eyes of the general public for the variety of the arts and to turn Leksand, Kulturhuset and
Folkhögskolan into living meeting places for a few weeks.
Peace and future are built through cultural encounters and contacts man to man,across cultural and ethnical borders, not by bombs, war and starvation.

We are inviting 11 artists from Sweden, Bosnia, Serbia, and Montenegro.
This year´s theme is "Major drawers”.

Curators: Dag Franzén and Jovica Marceta

 

  

BENGT ARKÖ

Garsås byg. 17
792 98 Garsås

Studier: Teckningslärarexamen från Konstfackskolan
1946, Kungl. Konsthögskolan 1944-1950 för bl.a. Otte
Sköld och Sven X-et Erixon. Lärare på Konstfackskolan
i frihandsteckning, figurteckning och måleri mellan åren
1953-1986. Målare och grafiker.
Representerad: Moderna Museet och Nationalmuseum
samt utfört ett flertal offentliga uppdrag som t.ex. fasaden
på Hotell Malmen i Stockholm.

 

 


 

 

 

CHANNA BANKIER

070 9622 412

Bankier, Channa f. 1947, konstnär, utbildad vid Konsthögskolan.
B. är influerad av judiskt, österländskt tänkande.
I mytiskt magiska, expressiva bilder, ofta med sitt eget
ansikte eller sin egen kropp som ikon och tecken, gestaltar
hon människans existentiella villkor. Hennes symbolvärld
bottnar i sexualiteten och skaparkraften, och hennes inre
mytologiska landskap är fyllt av tecken som kärl, fåglar,
hus och pyramider. B. har sedan 1996 främst arbetat med
datorframställda bilder, återgivna inte bara på papper i
olika format utan även på t.ex. stora vaxdukar och som
lampskärmar.Hon har utgivit Hemifrån (1979) och Tatuerade
inälvor (1996), båda kallade ”bok med bilder”.
(ur Nationalencyklopedien).

 

 

 


 

 

 

KENT BOHOLM

Stora Främsbacka 51
791 44 Falun
kent.boholm@telia.com

Trots mitt yrke som skulptör tycker jag att själva tecknandet är det
optimala konstuttrycket. En självklar hyllning till själva livet. Det
är skulpturer som jag tecknar, sätter in i olika sammanhang och
situationer. Att i en hisnande och lustfylld resa på det vita arket
finna en väg ut eller in i en värld man själv får navigera i. Att
skapa ett rum av godo.
Jag vill likna tecknandet med orienteringstävlandet jag som ung
deltog i. Man hittade inte alltid alla kontroller och stationer, men
det var ju en bra söndag.

 

 

 

  

 

BJÖRN BRUSEWITZ

Yris g. 68
793 53 Örebro
073 556 84 96

Studier: Gerlesborgskolan och Konsthögskolan i Stockholm,
Atelier Lacouriére-Frélaut, Paris.
Utställningar: 75 separatutställningar i Sverige och utomlands.
Drygt två hundra samlingsutställningar i Sverige och
utomlands mellan åren 1974 och 2007.
Representerad: Moderna Museet, Nationalmuseum i
Stockholm, åtta andra museer i Sverige, British Museum
i London, Biblioteque National i Paris, Nationalgalleriet i
Sarajevo, Statens Konstråd, kommuner, landsting.
Övrigt: Frimärken, böcker, film, Ex libris, scenografi ...

 

 

 

 

 

ILIJA BRANKO BURIC

Niksic - Montenegro
+382 83 234 040

Studier: Konstakademin och specialisering på
Konstakademin i Belgrad - Serbien.
Lärare på Konstakademin i Cetinje - Montenegro
i frihandsteckning och figurteckning.
Har ägnat hela sitt liv åt teckning.
Representerad: Moderna Museet och Nationalmuseet
i Montenegro samt flertal kommuner och privata
samlingar.
Belönad flera gånger för teckning i Paris,
Belgrad, Podgorica ...

 

 

 

RUNE CLAESSON

Markus v. 18
52 333 Ulricehamn
070 583 09 23

Studier: Valands Konstskola ´51-´55, Konsthögskolan
Stockholm ´56-´58. Studieresor till England, Frankrike,
Italien, Jugoslavien och Holland.
Utställningar i USA, Argentina, Finland, England,
Frankrike, Polen, Jugoslavien, Tyskland ...
Representerad med grafik och teckningar vid de
flesta större museer och samlingar i Sverige.
Dessutom i England, Finland, Tyskland, Australien,
Japan och USA.

 

 

CECILIA FRISENDAHL

Hornsgatan 36
118 20 Stockholm
070 873 21 75

Studier: Konstakademien, Stockholm ´41-´46, Paris
´47, London och Rom ´48-´49, Konsthögskolans grafikskola
på 1950- och 1960-talen.
Utställningar: 62 separatutställningar, de flesta med
teckningar och grafik. Många samlingsutställningar i
Sverige och utomlands. Undervisade på Konsthögskolan
´78-´88 med litografi som specialitet.
Representerad med flera utsmyckningar bl.a. med zebror,
entréhallen på Karolinska Sjukhuset, Stockholm.

 

 

 

 

 

 

RADOMIR KNEZEVIC

+ 381 11 312 06 10
vesnaiknez@yahoo.com

Studier: Konstakademin och specialisering på Konstakademin
i Belgrad - Serbien.
Lärare på Konstakademin i Belgrad - Serbien och gästlärare
Konsthögskolan i Banja Luka - Bosnien.
Utställningar: 19 separatutställningar, med teckningar,
grafik, skulptur och installation. Över 70 samlingsutställningar
i f.d. Jugoslavien och utomlands.

 

 

 

 

BO E LUNDQVIST

Född i Rättvik 1934
Studier på Konstfack i Stockholm
Aktiv som konstnär i Sverige och USA (NY)
Utställningar i framförallt Norden, Tyskland, England,
Frankrike och permanent representerad i USA.
Flertal konstuppdrag från industriföretag, banker och
andra institutioner.
Hemort är Dalfors Herrgård i Furudal.

 

  

 

SUZANNE NESSIM

Bor och verkar i Stockholm.
Utställningar: Många separatutställningar och samlingsutställningar
i Sverige och utomlands.
Ljud- och videoperformances i Paris, Stockholm, USA,
Holland, Finland, Brasilien, Belgien, Portugal ...
Representerad i samlingar: G. Pompidou, Tessinstitutet,
Bibliteque national i Paris; Städtiches Kunstmuseum
i Bonn, Moderna Museet, Nationalmuseum i
Stockholm, Malmö Museum, Helsingborgs Museum,
Göteborgs konstmuseum ...


CHRISTINA OLIVECRONA

St. Nyg. 6
11 127 Stockholm
08 103 412

Studier: Konsthögskolan i Umeå, Konstfackskolan,
The school of the Chicago Art Institute.
Separatutställningar i urval: Saabs Konstförening, Linköping
05, Galleri Helle Knudsen, Sthlm. 04, Teatergalleriet,
Uppsala 04, Motala Folkets Hus 99, World Trade Center,
Sthlm. 93, Boibrino Gallery, Sthlm. 93. Stipendier i urval:
Konstakademin, Bildkonstnärsfonden, Bus, Ester Lindahls
fond, Einar och Irma Forseths fond, Helge Ax:son Johnsons
fond, Svensk-Norska samarbetsfonden m.fl 

 

 

JOVAN RAKIDZIC

Bor och verkar i Belgrad i Serbien.
Studier: Konstakademin och specialisering på
Konstakademin i Belgrad - Serbien.
Lärare på Konstakademin i Novi Sad - Serbien.
Utställningar: Många separatutställningar och samlingsutställningar
i f.d. Jugoslavien och utomlands.
Flera gånger belönad för teckning.
 

YNGVE SVEDLUND

Norrholmsgränd 39
12 741 Skärholmen
08 74 00 103

Studier: Konstsfackskolan 1948 -1952.
Konsthögskolan Stockholm 1955 -1960.
Utställningar och offentliga utsmyckningar i Stockholm,
Sundsvall, Umeå, Kiruna, Malmö, Minneapolis ...
Representerad Nationalmuseum, Dalarnas museum,
Sundsvalls museum, Statens konstråd, HM Konung
Gustav VI Adolfs samlingar, American Swedish Institute
samt ett flertal landsting och kommuner.
Skrivit och illustrerat böcker och medverkar i dagspressen
med teckningar och kåserier. (Bild - detalj)

 

EVA ZETTERVALL

Cigarr v. 16
123 57 Farsta
08 724 31 60

Bor och verkar i Stockholm.
Ledamot i Kungliga Akademien för de fria Konsterna.
Utställningar: Många separatutställningar och samlingsutställningar
i Sverige och utomlands.
Representerad i samlingar: Moderna Museet, Nationalmuseum
i Stockholm, Malmö Konsthall, Kalmar Museum,
Göteborgs Konstmuseum, Tel-Aviv Museum ...

 

 

 

Ett stort tack till:
Utställande konstnärer, Svenska Institutet, Konstkonsulenten Dalarna
Landstinget, Leksandsbröd AB, Imagon, Sparbanksstiftelsen Dalarna,
Brand Factory AB,

 

VägSkäl Leksands kulturhus, Box 303,
793 27 Leksand Sverige
www.vagskal.se till Vägskäl
+ 46 ( 0)70 54 74 683
/ + 46 247 80 242

Tillbaka till konst Tillbaka till startsida