VÄGSKÄL 2005
konstutställning - kulturmöte i Leksand
Leksands Kulturhus
18/2 - 28//3 2005
Henrik Brandt
Zivko Grozdanic
Martin Jönsson
Albin Karlsson
Shu-Min Lin
Staffan Nilsson
Jørn Rønnau
Sissi Westerberg
Eva Wistedt

 

 

Sedan 1997 pågår ett projekt Vägskäl i Leksand, en mötesplats för konstskapare från olika delar av världen med utställningar, workshops och kulturaftnar med film, dans, föredrag, musik och poesi. Projektet är ett samarbete mellan Leksands kommun Kultur- och Fritidsförvaltning, Företagarnas Folkhögskola och Leksands Konstsällskap.Projektets syfte är att exponera olikartade, nya konstriktningar, lokalt och internationellt, och att bygga broar mellan olika traditioner och låta olika genrer berika varandra. Samtidigt vill vi öppna publikens ögon för mångfalden i konsten och göra Leksand, Kulturhuset och Folkhögskolan till en levande mötesplats under några veckor. Fred och framtid byggs genom kulturella möten och kontakter från människa till människa, över kulturella och etniska gränser, inte genom bomber, krig och utsvältning.
För ”Vägskäl” 2005 har vi bjudit in konstnärer från Sverige, Danmark, Taiwan, Serbien och Montenegro. Årets tema är "Homo Ludens" - den lekande människan. Leken är grunden för allt skapande, för alla goda inlärningssituationer, och för den bästa interaktiviteten mellan människor. I leken finns alltid inslag av improvisation, men ofta också tydliga ramar för hur man får göra, och leken kan vara mycket seriös. För en människa som inte leker tar rädslorna över, med luckor att fylla såsom intolerans och likriktning. Leken är livsviktig för att vi ska kunna mötas som människor. Vi vill slå ett slag för detta med kulturen, mitt under designåret.
Kommissarier: Dag Franzén och Jovica Marceta

 

 

CROSSROADS 2005 Art Exhibition – Cultural meeting in Leksand For the seventh year in a row, the project “Cross Roads” is taking place in Leksand. It is a meeting place for artists from different parts of the world incorporating exhibitions, workshops and cultural evenings with film, dancing, lectures, music and poetry.It is an art project between the cultural department of the local authorities in Leksand, Företagarnas Folkhögskola (high school) and Leksands Konstsällskap (art association).The aim of the project is to give exposure to various, new movements in art, locally and internationally. Also to build bridges between different traditions and let varying genres enrich one another. At the same time, we wish to open the eyes of the general public for the variety of the arts and to turn Leksand, Kulturhuset and Folkhögskolan into living meeting places for a few weeks. Peace and future are built through cultural encounters and contacts man to man, across cultural and ethnical borders, not by bombs, war and starvation. We are inviting 9 artists from Sweden, Danish, Taiwan, Serbia and Montenegro. This year´s theme is "Homo Ludens" .
Curators: Dag Franzén and Jovica Marceta

 

 Henrik Brandt

Svartågatan 10
128 45 Stockholm
tel:073 999 72 99
henrik_brandt@yahoo.com

Utbildning:Hantverkets folkhögskola i Leksand1991-1993.Konstfack, Institutionen för metallformgivning 1996-2001.
Viktigare utställningar: 1999 Ung svensk form. 1999 Internationale Handwerksmesse. ”Talente,” München. 2000 Nationalmuseum. ”Ätbart,” Stockholm, Svensk form, ”Inre rum,” Stockholm. 2001 Galleri De Lux, ”Swedish style,” Tokyo. 2002 Galleri Platform, “Beyond adornment,” Istanbul, Louvre, “European ways of life,” Paris. Centre Culturel Suedois, Paris. Berg Art. “Made in Scandinavia.” Bergen. Gävle konstcentrum. 2003 ”Beyond Adornment” Landskrona museum. Hotel Birger Jarl. Stockholm. Galleri Pascal. ”Unroll” 2004 Galleri MEO, ”Beyond adornment” Budapest. Riksutstillinger ”Made in Scandinavia” Norge.

 

Zivko Grozdanic

Fruskogorska 62
26 300 Vrsac
Serbien och Montenegro
+ 381 63 729 41 57
www.gera.vrsac.com

Född 1957 i Serbien.
Utbildning:
Konstakademin i Sarajevo, Jugoslavien.Grundare av Jugoslavisk Biennal för unga konstnärer och Center för Modern konst i Vrsac, Serbien. Redaktör för konsttidningen "Kosava".Viktigare utställningar:1998 Samples of Looks - The Modern gallery Pancevo, Installations, - Vrsac.2001 Konak Kneginje Ljubice - Belgrad, Konkordija - Vrsac.2002 La Guardian University New York USA, SKC- Belgrad, Nadezda Petrovic Memorial, Cacak. 2003 Project Noice of Coincidence, Cyprus.

 

 

Martin Jönsson

+ 46 733400915
info@martinj.se
www.martinj.se

Utbildning: 1999-2004 Konstfack: Stockholm – Metallformgivning – MFA.1997-1999 Hantverkets folkhögskola, Leksand – silversmide.Viktigare utställningar: 2004 The Grassi Fair, Grassi Museum of Craft, Leipzig, Tyskland.
2003 Metall vs Glas: Hotel Birger Jarl, Stockholm. 2002 Everything useful is ugly, Kulturhuset, Stockholm. 2001 Det kummunikativa objektet: Nutida svenskt silver, Stockholm.
Swedish style in Yamagata: Yamagata, Japan. 2000 ÄTbART: Nationalmuseum, Stockholm

 

Albin Karlsson

Renstiernasgatan 29
11631 Stockholm
+ 46 733610690
glittermek@rocketmail.com

Född 1972 i Stockholm. Utbildning: Hantverkets Folkhögskola, Leksand, Konstfack Stockholm, VSUP, Prag. Viktigare utställningar: 2004 ”100% Swedish” London museum.
2004 ”Hemma hos Fredrik”, galleri Andréhn-Schiptjenko Stockholm. 2003 “Konst” P. Monte gallery, Rom Italy. 2003-2006 “Scandinavian design beyond the myth”, Nordiska ministerrådet Berlin, Milano, Prag etc. 2003 “Swedish style”, Tokyo. 2002-2004 “Beyond Adornment”, Istanbul, Tokyo, Budapest. 2002 “Shaping the future”, Swedish General consulate,
New York, USA. 2002 “Air work”, Vitra design museum workshop at Boisbuchet, France. 2001 ”Bandit-Mages”, Bourges, France. 2000 “Ätbart”, National Museum of art, Stockholm.

 

Shu-Min Lin

lin@sprintmail.com
www.shuminlin.com

Utbildning: Fu-Shin Arts School. Taipei, Taiwan. Vancouver Community College. Bachelor of Fine Arts/magna cum laude, New York, Master of Art degree/with distinction, New York.Viktigare utställningar: 2005 International Center of Photography, New York, USA. 2004 Shanghai Biennale, China. 2003 Echigo-Tsumari Art Triennial, Japan. 2001 49th Biennale di Venezia, Italy. 2000 Stephen Gang Gallery, New York, USA. 1996 Taiwan Museum of Art, Tai-Chuang, Taiwan. 1994 Cyber Space '94, Anthology film Archives, New York, USA.

 

 

Staffan Nilsson

Ornäsgatan 4
79 162 Falun
snn.staffan@telia.com

Född 1949. Bor och arbetar i Falun.Utbildning: 1974 - 76 Hantverkets Folkhögskola Leksand, Keramik / Silversmide. 1977 praktik hos silversmeder i Stockholm, Lidingö (Bengt Liljedahl, Karl-Axel Karlsson). Viktigare utställningar: 1996 ”Några kannor i silver”, Konsthantverkarna, Stockholm. 1998 Biennale design 98, Saint Étienne. Fankrike. 2001 ”Att servera och äta med – på fri hand”. Nutida Svenskt Silver, Stockholm. 2004 ”Tunna vita skålar i silver och några små fat”. Nutida Svenskt Silver, Stockholm. Representerad: Nationalmuseum, Stockholm, Röhsska konstslöjdsmuseet, Göteborg, Dalarnas Museum, Falun, Östergötlands Museum, Linköping.

 

 

Jørn Rønnau

Skovbrynet 53
8000 Århus C
Danmark
+45 86 11 20 35
www.ronnau.dk
jorn@ronnau.dk

Skulptör och bildkonstnär, bor och arbetar i Århus, Danmark. Viktigare utställningar :2004 Træets Rum. Vejle Kunstmuseum, 2004 Skrift Rum. Skovgaardmuseet, Viborg, 2002 Landskab, Randers Kunstmuseum. Skulptur, Pet, Hoogeveen, Holland.1989 Danmarks Grafiske Museum, Odense.Skulptur- och LAND ART projekter:2004 Scriptorium. Skulptur- og tekstprojekt,2003 Gyldensteen-projektet. Skulpturprojekt.2001 Den Usynlige By. I gangværende projekt. Udenfor kategori.2000 Vinterens Hjerte, Land Art projekt. www.winterheart.dk1998 Vennelyst Alfabet, Land Art, Vennelystparken, Århus.1996 9 Skulpturtræer, Land Art, Østre Anlæg, København.1992 - 98 Krakamarken, Land Art Park, Randers.www.krakamarken.dk 1992 - 99 Vokseværket, Land Art, Skanderborg.1993 - 98 Skovkunst. Land Art, Århus.


 


Sissi Westerberg

Blekingegatan 4
118 56 Stockholm
08 641 37 34
sissi.westerberg@telia.com

Född och uppvuxen i Stockholm. Utbildad på Linjen för Metallkonsthantverk på Hantverkets Folkhögskola, Leksand 1995-1997 och Institutionen för Metallformgivning på Konstfack 1997-2002. Har även studerat en termin på Bezalel Academy of Arts i Jerusalem. Verksam som konstnär och formgivare med ateljé i Aspudden, Stockholm. Har deltagit i olika grupputställningar både i Sverige och internationellt och även arbetat som curator med vandringsutställningen
”Beyond Adornment”. Har en separatutställning på Platina i Stockholm jun-aug 2005.

 

 

 

Eva Wistedt

Bispbergshyttan 157
783 03 St. Skedvi
0225 403 40
070 215 15 53
eva.wistedt@telia.com

Formgivare och silversmed. Utbildning: 1994 -1999 Institutionen för Metallformgivning. Konstfack i Stockholm. 1997 lärling hos guld/silversmed Antonio Castillo, Taxco Viejo, Mexico. 1997 Bachelor of Fine Art, 1999 Master of Fine Art, Konstfack Stockholm. Viktigare utställningar: 1996 Ung form i framtidens rum. Kungliga Slottet, Sthlm. 1997 Gamla känslor ny symbolik, Bruksmuseet. 1997 Vikmanshyttan.2000-2002 Urban asketism, vandringsutställning. 2001 Vestlandske Kunstindustrimuseum,Bergen, Norge. 2002 Exploring metals. Sculpture to wear, Los Angeles, USA. 2004 Konst i Gammelstilla, Konst i Dalarna.

 

Ett stort tack till:
Utställande konstnärer, Svenska Institutet, Konstkonsulenten, Landstinget Dalarna,
Leksands Sparbank, Leksandsbröd AB,
, Metro Ljusreklam AB

VägSkäl Leksands kulturhus, Box 303,
793 27 Leksand Sverige
www.vagskal.se till Vägskäl
+ 46 ( 0)70 54 74 683
/ + 46 247 80 242

 

Tillbaka till konst Tillbaka till startsida