Roland Andersson
Akvarellist från Djura
Djura 128
Djura 790 31
0241 304 54
copyright: R.Andersson

Museimannen Roland Andersson är lycklig pensionär.Som folklivsförskare och byggnadsantikvarie har han fämst varit verksam på Dalarnas museum och Leksands kulturhus och har bedrivit forskning kring kulturmiljöer, traditionell timmerbyggnadskultur och dalamåleriet. Akvareller gör i sin fritid.

Tillbaka till startsidan