JOHN RASIMUS

Vi kramar skuggorna och älskar våra drömmar.

John Rasimus - Falun, Sweden
johnrasimus@hotmail.com
+46 (0)739 30 28 9

www.rasimus.se

Född/ Born: 1969 Lund/Sweden.Bor och Arbetar i Falun/ Lives and works in Falun.Sweden.
Utbildning/ Education
Konsthögskolan Umeå MFA- Grafik/ Academy of Fine Arts Umeå MFA- Print Making 1991-96.
Fri Konst och Nya Media. Göterborgs Universitet.1998-99/ Art and New Media, Göteborg University 1998-1999.
Praktisk och Teoretisk kurs i filmiskt berättande. Dramatiska Institutet
Ht 95. University College of Film, Radio, Television and Theatre.1995.
The Art Students League of New York. N.Y.C.1990-91.
Konstnärlig grundutbl./ One year Basic Art School education.Falun 1988.

Utställningar i urval/ Exhibitions in Selection:
Galleri Lindqvist. John Rasimus ,Ingela Svensson, Jukka Vänttinen 2011
Works on Paper: Mark, Process, Image. Carroll House Art Gallery at Keene State College, Keene, New Hampshire USA 2011
XIV Grafiktriennalen Konstakademien Stockholm 2010 på turné/ on tour 2011. Sundsvalls Museum, Kulturens Hus, Luleå, Falkenbergs Museum, Landskrona Konsthall. 2011
MOMENT. - Åtta Svenska Grafiker. Grupp utstl./ group show, Eskilstuna konstmuseum 2010 på turné/on tour Rättviks Konsthall, Södertälje
Konsthall 2011 och Örebro Konsthall 2012.
Big, Big Bangs/Small, Small Bucks show. Grupp utstl./ Group show. Dean Jensen Gallery Milwaukee USA 2009
T-A-P-E “Made in Arnhem, Invites”. Group show. The Netherlands 2009
Multiples on Paper, A Global Perspectiv. Grupp utstl./ Group show.
Galleri SE Konst, Falun 2009.
International Drawing Triennial MANU PROPRIA Tallin 2009
“Embracing darkness and loving our dreams” Laredo Texas, TAMIU 2009
“Embracing darkness and loving our dreams” Rättviks Konsthall 2009
“Embracing darkness and loving our dreams” Hälleforsnäs / Flen 2009
Nordic Drawings. Grupp utstl./ group show at Rackstad museet och/and Skellefteå Konsthall 2008
“OPEN ART” group show Örebro 2008
“Embracing darkness and loving our dreams” Galleri Hörnan Falun 2008.
“John Rasimus Teckningar/ Drawings”. Scenario. Stockholm 2008
“Triangle Arts Association” 25 anniversary NYC. 2007.
Utställningar i urval/ Exhibitions in Selection:
”Vägskäl/ Crossroads” Leksands kulturhus, Leksand. 2006.
”Work on paper”. Flux factory New York. 2006.
Studion 44 “Storytelling part 2” with Jonas Kjellgren. Stockholm 2005.
“Dialogues” - Biennial of Modern Art. S:t Petersburg Russia 2005.
”Night of 1,000 Drawings”. Artistspace New York City. 2005 - 2008.
“Tecknarens kontakt”. Group show. Galleri Verkligheten Umeå 2005.
Dalarnas Museum Konsthallen.”Storytelling”. Falun. 2004.
Liljevalchs Konsthall. Group show. Vårsalongen. Stockholm. 2004.
The 7th Biennal Of Graphic Art of the Baltic States.Grafik/Prints.
Kaliningrad Russia 2002.

Stipendium/ Awards,Grants:
Karlskoga Nobel konststipendium/ Karlskoga Nobel Art Scholarship 2011. Konstnärsnämndens Arbetsstipendium/ The Swedish Arts Grants Committee Two year working Award 2007. IASPIS-internationellt kulturutbyte 2006. Landstinget Dalarnas kulturstipendium 2005/ Dalarna County Council Art Scholarship Nifca-Sleipner resestipendium 2005. Abf-Dalarnas kulturstipendium 2005. Konstnärsnämndens Arbetsstipendium/
The Swedish Arts Grants Committee One year working Award 2004.
Offentliga uppdrag/ Public Art Commission
Ålstensskolan matsal, Stockholm, 2008 / Ålsten School Lunch Room,
Stockholm, 2008.
Vindskydd. Falu lasarett utsmyckning entré, 2009 / Windstopper. Falun Hospital entrance public art, 2009.
Tybblelundshallen (sporthall) Örebro. Under arbete. Skall vara färdigt December, 2011 / Public art commission at the Tybbleundshallen sports stadium in Örebro; under construction with completion in December, 2011.
Jury på Miniprint Finland 2010 triennal/ Jury member of the 7th
International Miniprint Finland 2010
Kurator för/ Curating Konst-Video-Film Festival Falun 2008. 2011
Föreläsningar/ Lectures:
Högskolan Dalarna, University of Tucson Arizona 2009. Keene State College, Keene, New Hampshire 2011. Skinnskattebergs Folkhögskola 2001-2005, Leksands folkhögskola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

x